top of page

קחי אחריות על חייך

 

 

בשנת 2005 הקימה עמותת עדן פנימייה לנערות הסובלות ממצוקות אישיות וצברה ניסיון רב שנים בטיפול בנערות אלו הזקוקות למסגרת השמה חוץ ביתית. עמותת עדן רואה במסגרת זו הכרח קיומי לאוכלוסיית נערות הנדרשות לתהליכים של חיזוק כוחות והעצמה אישית מחוץ לקהילות בהן גדלו. 

עמותת עדן
עמותת עדן
עמותת עדן
bottom of page