top of page

פעילויות העמותה לא היו יכולות לקרום עור וגידים לולא התמיכה הנדיבה ושותפות רבת-השנים עם קהילת התורמים שלנו. אנו מצדיעות לכם ומעריכות מאוד את כל מה שאתם עושים עבורנו!

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page