top of page
DSC_3330.jpg
DSC_3330.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom
DSC_3330.jpg
DSC_3330.jpg

press to zoom
1/7

המודל הטיפולי

המודל הטיפולי ב"עדן" פותח ע"י הצוות אשר עובד ומטפל בנערות לאורך שנים, תוך למידה מעשית ותיאורטית של גישות טיפול שונות. המודל הטיפולי מורכב משתי תפיסות עולם, התפיסה הפמיניסטית וגישת ה-DBT. אמונתנו ע"פ התפיסה הפמיניסטית היא כי הקשיים האישיים של הנערה הם סימפטום לתופעה חברתית, ונובעים מחוסר שיוויון, דיכוי ואפליה על רקע תרבותי ומגדרי. הנערה מנהלת דיאלוג תמידי עם הצוות, במהלכו היא מאתגרת את המובן מאליו בחייה ובסביבתה, תהליך זה משחרר מתחושת האשמה והבושה. גישת ה-DBT עוזרת לנערה לקחת אחריות על חייה ומעניקה לה כלים לחיזוק כוחותיה ובחירה בחיים אחרים.

 

תכנית טיפול פרטנית לכל נערה· מודל עבודה ייחודי · עקרונות עבודה המובילים את הטיפול בנערות· הכשרת הצוות לעבודה עם המודל

bottom of page