top of page

עשי הי(א)סטוריה

 

 

עמותת עדן נוסדה בשנת 1997 ע"י אנשי חינוך וחברה תושבי הנגב מתוך תחושת אחריות ומחויבות לכך שהדור הבא בנגב יגדל בסביבה מפתחת, מעשירה ובריאה. חזון עמותת עדן הוא לתמוך בנשים ונערות המתגוררות בנגב, לחולל שינוי חיובי בחייהם ולסייע להם להגשים את הפוטנציאל הגלום בהם באמצעות הקמתן והפעלתן של מסגרות חינוכיות, חברתיות וטיפוליות.

עמותת עדן
עמותת עדן
עמותת עדן
bottom of page