top of page
לוגו ג'נסיס.jpg
עיגול כחול.png

מרחב נשי בדרום הארץ בו יופעלו תכניות חינוכיות וחברתיות הנשנעות על מודל 'עדן', שמטרתן הגברת תהליכי חוסן, שינוי וצמיחה של צעירות ונשים מכל הקשת החברתית, המבקשות לעבור תהליך אישי עמוק ולפרוץ חסמים ותקרות זכוכית בעולמן. מטרת העל של המרכז הינה קידום ועידוד שוויון מגדרי מתוך תהליך אישי, המשלב למידה של הבניות חברתיות בנושאי מגדר, ערעור על התפיסות הקיימות, לימוד של פרקטיקה פמיניסטית ומתן כלים יישומיים ליצירת שינוי הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה. 

בוחרות 2.JPG

תכניות המרכז

הזמנה לחברות עסקיות- סדנא בעדן_edited.jpg

מכינה לחיים

תכנית הוליסטית ראשונה מסוגה לצעירות בגילים 20-25 חסרות עורף משפחתי המספקת מגורים, הכשרה מקצועית והשמה מלווה

תמונה לפילטר.jpg

יזמיות

תכנית ליווי תהליכית המספקת בסיס מעשי להנעה וקידום של תהליכי שינוי מקצועיים בקרב האישה היזמית

בוחרות_edited.jpg

בוחרות

תכנית הכוון תעסוקתי ייעודית לצעירות מכל שכבות האוכלוסיה בצומת בחירה מקצועית ראשונה בחייהן

עיגול כחול.png
עיגול כחול.png
bottom of page