top of page

פנימיית עדן לילדים ממוקמת במושב ישע, המועצה האיזורית אשכול, הנמצאת באזור הדרום מערבי של מדינת ישראל. 

המסגרת היא פנימייה טיפולית לילדים בסיכון אשר מיועדת לילדים שהוצאו מבתיהם בצו בית משפט וזקוקים למסגרת טיפולית חמה ותומכת. מטרת הפנימייה היא לתת לילדים סביבת מגורים יציבה וקבועה שהן הם מאופיינים כילדים שחוו מעברים רבים בין מסגרות חינוכיות וטיפוליות שונות. בפנימייה יתגוררו 30 ילדים בגילאים 6-12.

 

הצוות הטיפולי יתקמד במתן הטיפול הטוב ביותר שיאפשר לכל ילד רמת נראות גבוהה מתוך שימת דגש על טיפול אישי של כל ילד על צרכיו וכן שילוב של תרפיות מסוגים שונים. צוות הפנימייה יתפקד כצוות טיפולי ותבנה תוכנית טיפולית אישית לכל ילד שישולבו בה תרפיות מסוגים שונים (תרפיה באמנות, תרפיה בתנועה ועוד) על פי צרכיהם האישים של הילדים. תוכנית ספורט תופעל בשעות אחר הצהריים בתקווה לתת לילדים זמן פנאי איכותי ומנה. התוכנית תשרת גם מטרות טיפוליות כגון העצמת היכולת האישית והנהגת יחסי גומלין נורמטיביים בקרב קבוצת השווים.  

פנימיית עדן "אשכול"

לילדים 

עמותת עדן, פנימייה טיפולית, DBT
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
עדן אשכול
bottom of page