לעמותת עדן אישור למס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודות מס הכנסה.

פרצופים.png