תהיי השינוי שאת רוצה לראות

 

 

העלאת המודעות לדיכוי של נשים ונערות וקידום שוויון מגדרי בישראל, לשם שיפור איכות החיים והחברה, באמצעות הגברת היכולת למורכבות מחשבתית (דיאלקטיקה), חשיבה ביקורתית, למידת מיומנויות חדשות ודיאלוג, ומתוך קבלה עמוקה של כל אישה ואדם. אנו שואפות ש'עדן' תוכר כעמותה מומחית וחדשנית בתחום הטיפול בנערות ונשים ותהיה מרכז ידע ועשייה. עצמאותה הכלכלית של העמותה תתבסס על מכירת שירותים וידע, אשר תאפשר פיתוח של תכניות ומיזמים נוספים למען קידום שוויון מגדרי בישראל.

עמותת עדן
עמותת עדן
עמותת עדן