חזון העמותה

עמותת עדן תהיה לעמותה פמיניסטית, חדשנית, שתפעל ללא לאות וללא משוא פנים למען העלאת מודעות לדיכוי של נשים ונערות.

נפעל מתוך קבלה עמוקה של כל אישה ואדם, על כל התנהגויותיהם ודעותיהם ונאמין כי שיפור איכות החיים והחברה ינבעו מהגברת היכולת למורכבות מחשבתית, חשיבה ביקורתית, למידת מיומנויות חדשות ודיאלוג.

העמותה תוכר  כמומחית וחדשנית בתחום הטיפול בנערות ונשים והיא תהיה למרכז ידע ועשייה. עסקיה ומשאביה של העמותה ישגשגו ויהוו מקור לעצמאות כלכלית שתאפשר פיתוח של עוד ועוד פרויקטים למען נשים ונערות ולמען שוויון מגדרי בישראל.

 

מטרות העמותה

פרצופים.png
  • לעסוק בחינוך בנגב, ליזום, לפתח ולהפעיל פרויקטים ותוכניות חינוכיות- טיפוליות.

  • לעסוק בכל פעולה לעמותה על - פי חוקי מדינת ישראל.

  • ליזום ולפתח פרויקטים חינוכיים לקידום שוויון מגדרי בישראל