תודה רבה על נכונותכם לתרום לנו

המערכת שלנו מאובטחת והתרומה מוכרת על פי סעיף 46א או לפקודת מס הכנסה. קבלות מונפקות על כל סכום תרומה ונשלחות בדואר.