תודה רבה על נכונותכם לתרום לנו

המערכת שלנו מאובטחת והתרומה מוכרת על פי סעיף 46א או לפקודת מס הכנסה. קבלות מונפקות על כל סכום תרומה ונשלחות בדואר. 

Cherry Blossoms Flower Instagram Post (6