top of page

סדנת מיומנויות: 

קבלה רדיקלית

קבלה רדיקלית.png

קבלה רדיקלית מציעה להכיר במצב הנוכחי, לא משנה מהו – מבלי לבקר את עצמך. אין המשמעות להשלים ולהסכים עם המצב, אך כן משמעותה להפסיק לנסות לשנות את מה שכבר קרה באמצעות כעס, אשמה או ביקורת עצמית על המצב.

 

תרגול של  קבלה רדיקלית מסייע בקבלת תסכול וכאב הכרחי, להפחית סבל לא הכרחי ולשפר משמעותית את איכות החיים של עצמנו ושל הקהילות בהן אנו פועלות לקידום שינוי.

bottom of page