top of page

פגיעה עצמית  ואובדנות –

פרוטוקול עבודה ודרכי התמודדות במסגרות טיפוליות/שיקומיות

פגיעה עצמית.png

פגיעה עצמית הינה אמצעי ראשוני לוויסות רגש, הקלת מצוקה ולהרגעה עצמית בזמן קושי על ידי כך שהיא מעבירה אותו מהזירה הרגשית לזירה הפיזית. מתוך עבודה ארוכת שנים עם צעירות נפגעות טראומה, נבנה  ב'עדן' פרוטוקול להתמודדות צוותים  עם התנהגויות מסכנות אלו.

במפגשים  נכיר ונתרגל את פרוטוקול העבודה , נאתר משאבים וכוחות בקרב הצוותים ומקבלי השירות  ונבנה פרוטוקול עבודה יישומי אשר יאפשר התמודדות יעילה ומטיבה עם נושא מורכב ומאתגר זה.

bottom of page