עדן לארגונים

סדנת מיומנויות: קבלה רדיקלית

סדנת מיומנויות: 

תיקוף (ולידציה)

סדנת מיומנויות: 

העדר שיפוטיות

סדנת מיומנויות: חשיבה דיאלקטית

חשיבה פמיניסטית ביקורתית

לתיאום קורסים, הכשרות  וימי עיון

חגית אוחיון 

0506943526

hagit@eden.org.il