top of page

מכללת עדן

בית ללמידה והכשרה מקצועית, המתמחה בהכשרת צוותים לעבודה עם טראומה וטראומה מורכבת בקרב נערות ונשים בפרט, ואוכלוסיות סיכון מוחלשות ומודרות בכלל. מרכז הידע מציע לארגונים חברתיים ומגזר שלישי, צוותים טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים  -ימי הכשרה ייעודיים, השתלמויות, סדנאות וימי עיון בהתמחות בתחום הטיפול הפמיניסטי בנפגעות ונפגעי טראומה וטראומה מינית.

תוכניות הלימוד  במכללה משלבות לצד העמקת חשיבה ביקורתית פמיניסטית, הקניית מיומנויות חשיבה ופעולה פרקטיות וברות יישום. אלו, מהוות בסיס תיאורטי יישומי להנעה וקידום של תהליכי שינוי אישיים , קבוצתיים , ארגוניים וקהילתיים.  באמצעות יצירת מרחב בו מתקיים שיח פתוח ונטול שיפוטיות, תסייענה תוכניות המכללה בקידום תהליכי למידה והתפתחות בארגונכם.

Cherry Blossoms Flower Instagram Post (3
פרצופים.png
bottom of page