top of page
פרצופים.png

מודל פמיניסטי ומעצים המציע פרקטיקה טיפולית סדורה לעבודה עם נשים וצעירות נפגעות טראומה מורכבת. המודל פותח בעמותה על סמך הכרות מעמיקה, למידה ועבודה בשטח של למעלה מעשרים שנה, עם נערות וצעירות על קצה הרצף הטיפולי. 'מודל עדן' משלב בין גישת הDBT  (טיפול דיאלקטי התנהגותי), תפיסה פמיניסטית והגישה המוטיבציונית.

 

בבסיס המודל עומדת הנחת יסוד פמיניסטית הגורסת כי סיפורה האישי של כל נערה, צעירה ואישה הוא רק סימפטום של התופעה החברתית הרחבה יותר של דיכוי חברתי ומגדרי. באמצעות מסגור מחדש של תפיסתן העצמית מסייע המודל לנשים מכלל קשת האוכלוסייה לבנות ולקיים עבור עצמן חיים משמעותיים "ששווה לחיות".

 

למודל הצלחות מוכחות בהשגת יציבות רגשית, בהפחתת התנהגויות של פגיעה עצמית ופגיעה באחר, בשיקום תחושת הערך העצמי, וכן בהגברת המוטיבציה של נשים וצעירות לייצר עבור עצמן את החיים שהן רוצות.

צוותי העמותה על כלל תפקידיהן (טיפוליים, לימודיים והדרכתיים) מוכשרים לעבודה מקצועית תוך פיתוח יכולת התבוננות פנימית ראייה חברתית מורכבת ודיאלקטית ואמונה עמוקה בנשים ופרטים בקהילה וביכולתן.ם להניע ולקיים תהליכי שינוי.

מודל עדן

היום אני מנסה לא לשפוט את עצמי בחומרה, לאהוב ולקבל את עצמי ללא שיפוטיות (ה')

WhatsApp Image 2021-03-22 at 08.54.16
Cherry Blossoms Flower Instagram Post (2
Cherry Blossoms Flower Instagram Post (2
Cherry Blossoms Flower Instagram Post (1
bottom of page