top of page

ארגון מוכוון טראומה-

מודל 'עדן' לטיפול בטראומה מורכבת

ארגון מוכוון טראומה.png

טיפול בטראומה במסגרות שיקומיות-טיפוליות דורש התייחסות מקצועית ייחודית, וזאת לאור הפגיעה הקשה בכלל המערכות של הנפגע/ת והשלכותיה על היחיד ועל הסביבה. מתוך עבודה בשטח ולמידה מתמשכת נבנה 'מודל עדן' המציע פרקטיקה טיפולית סדורה לעבודה עם נפגעות ונפגעי טראומה מורכבת. למודל הצלחות מוכחות בהשגת יציבות רגשית, בהפחתת התנהגויות של פגיעה עצמית ופגיעה באחר ובשיקום תפיסת העצמי.

עבודה מקצועית הנעשית מתוך תפיסה מוכוונת טראומה, מרחיבה את מיומנויות המסוגלות של הגורמים המסייעים, מפחיתה את תחושת האשמה והחשש ומאפשרת ליווי וטיפול מתוך אמונה ותקווה.

bottom of page